Analogieën Uitleg 6: Uitzonderingen

Analogieën uitleg 6: Uitzonderingen

Soms is er geen logisch antwoord te vinden op basis van de betekenis van het woord en moet de vorm van het woord gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een letter verschil. Bijvoorbeeld: verlopen-verloven, ware-warm, streamen-stremmen
  • Palindromen, omgekeerd is dit hetzelfde woord. Bijvoorbeeld: nekken-kajak, daad-racecar, solos-jij etc.
  • Het ene woord vormt samen met het andere woord een nieuw woord. Bijvoorbeeld: pot-spaar, kist-schat, herberg-jeugd etc.

Er zijn niet heel veel andere mogelijke uitzonderingen. Het loont dus om even op deze opties te scannen als je geen logisch antwoord kunt vinden.

Volgende