Watson Glaser 3: Deduceren

Bij vragen over deducties krijg je een tekst te zien, waarbij een conclusie wordt gepresenteerd. Jij moet aangeven of de conclusie volledig logisch volgt op de tekst, of dat de conclusie niet logisch volgt. Je moet hierbij alleen op de informatie in de tekst af gaan en de tekst voor waar aannemen.

Voorbeeld
Er zijn mensen die hun privédata liever niet online hebben staan. Andere mensen maakt het juist niets uit. Er zijn mensen die zich er niet van bewust zijn dat hun privé data online staat.

Conclusie
Er zijn mensen die hun privédata bewust online hebben staan.

De conclusie volgt niet. Er wordt slechts gesteld dat sommige mensen zich er niet van bewust zijn. Dit leidt niet tot de conclusie dat andere mensen zich er wel van bewust zijn.

Als je moeite hebt met dit onderdeel, kan het heel goed helpen om het onderdeel syllogismen nog eens door te nemen en een aantal oefenopgaven te maken.

We werken drie voorbeelden uit en vervolgens kun je zelf drie oefenopgaven doen die ingaan op het onderdeel deducties.

Volgende