Watson Glaser 2: Argumenten Evalueren

Voorbeeld 2

Tekst
Zouden traditionele bedrijven meer winst kunnen maken als zij meer budget vrij maken om te digitaliseren en prominent aanwezig te zijn op sociale media?

Argument
Ja, door een betere online en social presence kunnen klanten makkelijker direct in contact treden met traditionele bedrijven en voelen ze zich meer betrokken bij de merken.

Antwoord
Dit is een zwak argument. Het argument gaat niet in op de winstgevendheid van de bedrijven. Wellicht dat er enige correlatie zit tussen de betrokkenheid bij een merk en de winstgevendheid, maar dit wordt totaal niet duidelijk uit het argument.

Volgende