Watson Glaser 1: Aannames Herkennen

Watson Glaser 1: Aannames herkennen

Bij vragen over het herkennen van aannames krijg je vaak een kortere tekst te zien, waarbij je moet aangeven of een bepaalde aanname is gedaan. Een aanname is gedaan als de tekst realistisch gezien alleen waar kan zijn als de aanname voor waar wordt aangenomen.

Voorbeeld
Het is onverstandig om die route te nemen als je niet goed kunt zwemmen.

Aanname
Ergens langs de route bevindt zich water

Uitleg
Het is duidelijk dat de aanname is gedaan. Er geen realistische andere verklaring waarom het anders onverstandig zou zijn om de route te nemen als je niet kunt zwemmen. Het is uiteraard mogelijk dat zich langs de route een tovenaar bevindt die het niet zo heeft op mensen die niet kunnen zwemmen, maar dit is niet erg realistisch.

In tegenstelling tot de meeste andere onderdelen van de Watson Glaser test, moet je bij dit onderdeel je antwoord niet puur op de tekst baseren. Er wordt verwacht dat je de aangeleverde informatie op waarde schat en logisch beredeneert of de aanname gedaan is. Stel jezelf telkens de vraag ‘kan het tekstfragment realistisch gezien waar zijn als de aanname niet waar is?’.

We werken drie voorbeelden uit en vervolgens kun je zelf drie oefenopgaven doen die ingaan op het onderdeel aannames herkennen.

Volgende