Vraag 1 van de 10

Categorie: syllogismen

Welke logische conclusie is er uit de volgende twee stellingen te trekken?

  • Er zijn ijdeltuiten die versierders zijn
  • Er bestaan geen ijdeltuiten die stommelingen zijn