Vraag 1 van de 10

Categorie: syllogismen

Welke logische conclusie is er uit de volgende twee stellingen te trekken?

  • Sommige kwaadaardige mensen zijn kwade mensen
  • Er bestaan geen kwaadwillende mensen die kwaadaardige mensen zijn