Overzicht

Categorie: syllogismen
Tijd: 8:00
Aantal vragen: 10
Gemiddelde % correct: 41,1%
Start oefenassessment
Deze oefentest bestaat uit 10 vragen, waar u 8:00 minuten de tijd voor krijgt (als je de timer aanzet).
Het is niet mogelijke vragen over te slaan.