Vraag 1 van de 10

Categorie: syllogismen

Welke logische conclusie is er uit de volgende twee stellingen te trekken?

  • geen bioloog is een biotoop
  • geen biotoop is een biopt