Vraag 1 van de 10

Categorie: syllogismen

Welke logische conclusie is er uit de volgende twee stellingen te trekken?

  • Alle gorilla's zijn mensen met grote ego's
  • Er bestaan onzekere jongetjes die niet iemand met een groot ego zijn