Vraag 1 van de 10

Categorie: syllogismen

Welke logische conclusie is er uit de volgende twee stellingen te trekken?

  • Sommige mensen die met kritiek kunnen omgaan zijn vrouwen
  • Er zijn mannen die niet iemand die met kritiek kan omgaan zijn