Vraag 1 van de 10

Categorie: syllogismen

Welke logische conclusie is er uit de volgende twee stellingen te trekken?

  • Alle biologen zijn biotopen
  • Sommige biopten zijn niet een bioloog