Overzicht

Categorie: syllogismen
Tijd: 11:00
Aantal vragen: 10
Gemiddelde % correct: 33,7%
Start oefenassessment
Deze oefentest bestaat uit 10 vragen, waar u 11:00 minuten de tijd voor krijgt (als je de timer aanzet).
Het is niet mogelijke vragen over te slaan.