Vraag 1 van de 10

Categorie: syllogismen

Als er brabanders, irritante mensen en vrolijke mensen bestaan, welke logische conclusie is er dan uit de volgende twee stellingen te trekken?

  • Geen brabanders zijn vrolijke mensen
  • Sommige brabanders zijn irritante mensen