Vraag 1 van de 10

Categorie: syllogismen

Als er pianisten, vissers en virtuozen bestaan, welke logische conclusie is er dan uit de volgende twee stellingen te trekken?

  • Alle pianisten zijn virtuozen
  • Alle vissers zijn pianisten