Overzicht

Categorie: reken vaardigheid
Tijd: 3:00
Aantal vragen: 10
Gemiddelde % correct: 82,8%
Start oefenassessment
Deze oefentest bestaat uit 10 vragen, waar u 3:00 minuten de tijd voor krijgt (als je de timer aanzet).
Het is niet mogelijke vragen over te slaan.