Overzicht

Categorie: cijferreeksen
Tijd: 9:00
Aantal vragen: 10
Gemiddelde % correct: 62,7%
Start oefenassessment
Deze oefentest bestaat uit 10 vragen, waar u 9:00 minuten de tijd voor krijgt (als je de timer aanzet).
Het is niet mogelijke vragen over te slaan.